JATET理念 芸術と技術の繋ぎ手として JATETは“演出空間”の更なる発展を支えます。

JATET誌No.81 JATET誌No.82

JATET誌81号、82号を公開しました。

・No.81 JATETフォーラム2016/17シンポジウム『演出空間施設におけるネットワーク 技術の現状と未来』
・No.82 JATET 劇場演出空間技術展2018(セミナー及び展示)「演出空間における舞台技術の現状と展望」

照明部会、安全手帳、調査報告を公開しました。≫

・演出空間用照明器具を安全に使用するために(演出空間用照明器具・照明器材に関する安全手帳)
・演出空間におけるLED演出照明設備の現状調査報告
以上2点を公開しました。

JATET JOURNAL vol.14

JATETジャーナル 2017/18 vol.15 を公開しました。≫

特集 テレビ東京・BSジャパン 新本社スタジオ

機構部会、規格・ガイドラインを公開しました。≫

・JATET-M-4010-2「舞台機構操作で使用される用語と操作釦等の配置」
・JATET-M-6020-1「吊物バトン積載量表示指針」対応の簡易計算シート
・「劇場演出空間内での繊維ロープの取扱いについてのガイドライン」
以上3点を公開しました。

規格等に関する問い合わせへの回答